Shopping Cart

5 frukter du vill byta till eko

Ni kan inte ha missat de senaste nyheterna kring frukt och grönt. Det handlar självklart om frukter som kommer från odlingar som besprutas med gifter. Det drabbar inte bara oss som konsumenter (då gift finns kvar i frukterna) utan det drabbar framför allt naturen, djuren och arbetarna. Fem frukter som du nog vill byta till ekologiskt […]

Copyrigt © Charlotte Beijer