Shopping Cart

Det här med kroppen

Du har en kropp. Jag har en kropp. Vi alla har en kropp. Våra kroppar ser väldigt olika ut, vilket beror på ens livsstil, DNA, hur ens situation är som tillexempel gravid, stressad eller har någon sjukdom som påverkar kroppen. Det vi alla har gemensamt är att vi har en kropp. Människokroppen står i fokus […]

Copyrigt © Charlotte Beijer