Shopping Cart

Det är torsdag 1 aug och…

…jag läser DN Debatt, ”De populära fettdieterna är ett hot mot folkhälsan”. Debattartikeln handlar om att stroke och hjärtinfarkt ökar hos unga män och kvinnor i Sverige. Som ni vet finns det populära fettdieter som många har följt och följer. Dessa populära fettdieter kan ge konsekvenser och leda till höga blodfetter som skadar blodkärlen och […]

Copyrigt © Charlotte Beijer