Shopping Cart

Why money is not naked

”Money is wrapped in an emotional shroud. We treat money that we win, discover, or inherit much more frivolously than hard-earned cash.” Pengar är ju pengar, en tusenlapp är en tusenlapp, men ändå ser vi det inte så. Vi behandlar pengar olika beroende på hur vi fått dem. När jag börjar tänka på det mer […]

Copyrigt © Charlotte Beijer