Shopping Cart

Är det där nyttigt?

”Är det där nyttigt?” Det är en fråga jag har fått många gånger angående olika produkter, men framför allt när det kommer till bars och olika drycker. Jag brukar fråga tillbaks ”Vad menar du med nyttigt?” och ”Nyttigare än vadå?” Det går inte att svara på den frågan utan att ställa följdfrågor kring det. Det […]

Copyrigt © Charlotte Beijer